top of page
IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

Strategia vuosille 2025-2030

 

Strategia on yhdistyksen toimintaa ohjaava dokumentti, joka antaa ohjeita yhdistyksen hallitukselle mietittäessä toimikauden tavoitteita. Strategia mahdollistaa tavoitteiden asettamisen pitkällä aikatähtäimellä ja auttaa näin yhdistystä vahvistamaan toimintaansa yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Johdanto

Viikki-speksi on kulttuuri-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastuullinen järjestö. Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden kuten kielten, perinteiden ja tapojen säilyttämistä. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten samanarvoista asemaa ja kohtelua henkilön ominaisuuksista riippumatta. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan yksilön tai yhteisön pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, yksilön tai yhteisön oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

 

Viikki-speksi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton, tuottoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Järjestön toimintaa ohjaavat jäsenistön arvot, hallituksen linjaukset sekä strategiat. Viikki-speksi ry tiedostaa toimijuutensa opiskelijoiden ja kulttuurikentän leikkauskohdassa.

Visio

Viikki-speksi ry on nuori ja vetovoimainen vuosittaisen musiikkiteatteriproduktion, speksin, tuottava sekä ilmaista harrastustoimintaa tarjoava organisaatio Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Viikki-speksi vaikuttaa yhteiskuntaan ja edistää paikallista kulttuuria arvojensa mukaisesti.

 

Viikki-speksi ry tarkoittaa avointa ja turvallista harrastus- ja järjestötoimintaa. Viikki-speksin toiminta on turvasatama ja vastapaino opiskelijoiden arkeen, ja toimintaa ohjaa halu tukea jäsenistön hyvinvointia. Viikki-speksi on olla kaikille avoin ja helposti lähestyttävä musikaaliproduktio.

 

Viikki-speksin järjestämässä toiminnassa voi luottaa siihen, että ympäristö- ja ilmastovaikutukset on minimoitu.

 

Missio

Viikki-speksin toimintaa tuetaan ja sen jatkuvuus taataan kestävällä talouden- ja yhdistyksenhallinnolla. Yhdistys edistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintamalleja kulttuurikentällä.

 

Osallistujat kaikista lähtökohdista ovat tervetulleita ja kaikkien osallistujien tasa-arvoinen kohtelu sekä syrjimättömyys ovat ehdottomia edellytyksiä yhdistyksemme toiminnalle. Viikki-speksi ry toimii ihmisoikeuksia tukevalla tavalla. Avoin ja riittävä viestintä niin yhdistyksen sisällä kuin sen ulkopuolelle on avain yhdistyksen toiminnan kehittymiseen.

 

Viikki-speksi toimii ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja pienentää näin ympäristökuormaansa.

Arvot

Yhdistyksen perusarvo on edistää kulttuurin arvostusta sekä ymmärrystä sen tuottamiseen tarvittavasta työstä. Viikki-speksi ry:n sponsorit ja muut yhteistyökumppanit eivät ohjaile yhdistyksen periaatteellista toimintaa tai valintoja. 

 

Speksillämme on intersektionaalisen feminismin periaatteet ja antirasistiset arvot. Intersektionaalisella feminismillä tarkoitetaan syrjinnän muotojen kasautumisen ja päällekkäisyyden ymmärtämistä ja huomioimista toiminnassa. Intersektionaalinen näkökulma huomioi myös historiallisen kontekstin ja juurtuneet eriarvoisuudet. Keskeisiä antirasistisia toimia ovat esimerkiksi ulospäin näkyvä selvä antirasistinen linja ja rasisminvastaisuuden näkyminen yhteisissä toimintasäännöissä. Myös systemaattinen puuttuminen rasismiin ja avoin keskustelu tukevat yhdistyksen antirasistista toimintaa. Viikki-speksi ry ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai häirintää. Ominaisuuksista riippumaton samanarvoisuus on yhdenvertaisuustoimintamme peruspilari. 

 

Strategiamme painottaa kestävään kulutukseen ja kulutuksen minimointiin tähtäävää toimintaa. Valitsemalla ympäristölle ystävällisiä toimintatapoja, valitaan usein myös vastuullinen sekä eettinen tapa toimia, joka on Viikki-speksin arvoista tärkeimpiä. 

Loppuun

Viikki-speksi ry tähtää kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti tasa-arvoiseen toimintaan ja avoimeen keskusteluun. Keskiössä on kulttuurinen kestävyys, kaikkien ihmisten ominaisuuksista riippumaton samanarvoinen kohtelu sekä ympäristövastuullisuus. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme havaintojen ja palautteiden perusteella.

Päivitetty kevätkokouksessa 11.5.2024

valittu1_edited.jpg

Give feedback!

May 28

Cheesecake, figs, and pinot noir.

Help us develop our business even better!

bottom of page