top of page

ENVIRONMENTAL STRATEGY
2021-23

 

IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

Johdanto

Tämä on Viikki-speksi ry:n ympäristöstrategia, jonka tarkoitus on linjata järjestömme pitkäaikaistavoitteet yhdistyksen ympäristövastuullisille toimille. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan yksilön tai yhteisön pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, yksilön tai yhteisön oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

 

Ympäristöstrategiamme seuraa HYY:n kestävän kehityksen suunnitelmaa [1]. Valitsemme aina hallituskauden vaihtuessa ympäristövastaavan, joka seuraa ympäristöstrategian toteutumista. Viikki-speksi ry sitoutuu noudattamaan toiminnassaan tässä ympäristöstrategiassa mainittuja tavoitteita.

 

Missio

Strategiaa seuraamalla pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset ja rohkaisemaan yhdistyksemme ja produktiomme jäseniä ympäristöystävällisiin valintoihin. Haluamme muun muassa välttää luonnon suoraa kuormittamista valinnoillamme ja madaltaa hiilijalanjälkeämme.

 

Visio

Viikki-speksi haluaa olla nyt ja tulevaisuudessa järjestö, joka toimii ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja pienentää näin ympäristökuormaansa. Haluamme myös innostaa jäseniämme ja kanssamme yhteistyötä tekeviä järjestöjä tekemään mahdollisimman ympäristöystävällisiä valintoja.

 

Arvot

Ympäristöstrategiamme painottaa kestävään kulutukseen ja kulutuksen minimointiin tähtäävää toimintaa. Toiminnallamme pyrimme näin valintoihin, jotka kuormittavat luontoa ja ilmastoa mahdollisimman vähän.

 

Konkreettiset osatavoitteet

Pyrimme toiminnassamme vähentämään syntyvän jätteen määrää ja ruokahävikkiä. Pienennämme järjestön ympäristökuormaa vähentämällä tapahtumissa eläinperäisten ruokatuotteiden kulutusta ja hyödyntämällä yritysten hävikkiruokaa. Pyrimme hankinnoissamme kestävään kulutukseen. Tarvittavat hankinnat pyrimme toteuttamaan lainaamalla, vuokraamalla tai hankkimalla tuotteet käytettyinä. Ylimääräiset elintarvikkeet ja tavarat laitamme kiertoon parhaiden mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelemme näiden lisäksi välttämättömät matkustelut roudatessa niin, että ylimääräisiltä matkoilta vältytään.

 

Toimintaympäristön kuvailu

Viikki-speksi ry on opiskelijayhditys, jonka toiminta keskittyy vuosittaisen musikaaliproduktion toteuttamiseen. Toimintamme oletettu kasvaminen voi lisätä yhdistyksen ympäristökuormaa, minkä vuoksi ympäristöstrategian noudattamiseen tulee tulevina vuosina kiinnittää entistä enemmän huomiota ja tiedottaa sen olemassa olosta aktiivisemmin jäsenillemme.

 

Produktio

Pyrimme hankkimaan produktion toteuttamiseen vaaditut tuotteet käytettyinä ja mahdollisuuksien mukaan lainaamaan. Uusiokäytämme myös mahdollisimman suuressa määrin edellisvuosilta kertyneitä materiaaleja. Kyselemme myös hävikkimateriaalien perään eri yrityksiltä. Markkinointimateriaalien tilaamisessa pyrimme minimoimaan paperin kulutuksen ja valitsemaan materiaalien toimittajaksi mahdollisimman ympäristöystävällisen toimijan.

 

Tapahtumat ja toiminta

Tapahtumissamme pyrimme vähentämään eläinperäisten tuotteiden käyttöä ostamalla kasvisruokaa ja minimoimaan ruokahävikkiä hyödyntämällä tapahtumissamme yritysten tarjoamaa hävikkiruokaa. Pienennämme ruokahävikkiä laittamalla kiertoon tapahtumista ja toiminnasta ylimääräiseksi jääneitä elintarvikkeita. Pyrimme minimoimaan tapahtumissa syntyvän jätteen. Emme tavallisesti käytä kertakäyttöastioita, vaan astiasto joko vuokrataan tai jäsenet tuovat mukaansa omat astiat. Tapahtumissa kierrätetään mahdollisuuksien mukaan metalli-, lasi-, kartonki-, paperi-, biojäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä ongelmajäte. Mikäli tapahtumapaikassa ei ole mahdollista kierrättää, viemme syntyneet jätteet ulkopuolisiin kierrätyspisteisiin mahdollisuuksien mukaan. Jätämme käytetyn tilan siistimpään kuntoon, kuin se oli aikaisemmin. Sammutamme sähkölaitteet ja valot, kun niitä ei tarvita. Speksiläisten vierailu ei myöskään näy jälkeenpäin esimerkiksi ulkona lojuvina tupakantumppeina.

 

Loppuun

Strategian toteutumista valvoo ympäristövastaava, joka myös pyrkii lisäämään jäsenten ympäristötietoisuutta. Ympäristöstrategian olemassaolosta ja sisällöstä tiedotetaan erityisesti kaikille vastuuhenkilöille. Tällä pyrimme siihen, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.

 

Lähdeluettelo

1. https://api.hyy.fi/wp-content/uploads/2020/10/fin_kestavankehityksensuunnitelma.2021-2023_edustajiston-hyvaksyma.pdf

valittu1_edited.jpg

Give feedback!

May 28

Cheesecake, figs, and pinot noir.

Help us develop our business even better!

bottom of page